Twoja przeglądarka nie obsługuje w pełni formatu tej strony. Wyświetlana jest w tej chwili uproszczona wersja.

Dla najlepszych rezultatów przeglądania skorzystaj z przeglądarki Chrome, Safari lub Firefox

Opis kierunku, główne dokumenty

Nowa jakość humanistyki:

 • połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką: trzon programu to zajęcia typu warsztatowego i projektowego realizowane we współpracy z instytucjami kultury
 • interdyscyplinarne kształcenie w trakcie całych studiów w trójdzielnych modułach filozofia-historia-kultura
 • oryginalna propozycja uporządkowania wiedzy o świecie: Cywilizacja Zachodu – jej osiągnięcia, krytyka i konfrontacja z innymi kulturami
 • bogaty zestaw przedmiotów kształcących umiejętności analizy wszelkich jej przejawów: źródeł historycznych, tekstów filozoficznych, dzieł sztuki, obyczajów, rytuałów, zabaw, kultury popularnej, performansów kulturowych i zjawisk społecznych

Różnice w stosunku do innych kierunków:

 • Okcydentalistyka – odmiennie niż tradycyjne dyscypliny humanistyczne – ma interdyscyplinarny charakter, łączący ze sobą podejście różnych dyskursów humanistycznych. WIĘCEJ…

Sylwetka absolwenta:

 • Student okcydentalistyki wdrażany jest od samego początku do pracy zespołowej (poprzez udział w realizacji projektów, warsztatach, dyskusjach), rozwija kulturę logiczną, umiejętność prowadzenia merytorycznych sporów oraz umiejętność analizy wszelkich przejawów kultury.
 • Okcydentalistyka wzbudza zainteresowanie otaczającą rzeczywistością, propaguje pluralizm i otwartość, krytyczny namysł, metodyczność i odpowiedzialność. WIĘCEJ…

 Dokumenty:

Aktualności

BIEŻĄCE INFORMACJE REKRUTACYJNE

SZANOWNI PAŃSTWO, decyzją Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przedłużono termin zapisów na kierunek OKCYDENTALISTYKA do 2014-09-14 godz. 23:59:59 (bieżące informacje TUTAJ). W praktyce to oznacza, że nie można podać obecnie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, można to uczynić po 14 września. Niemniej jednak, dolny limit studentów – tj. 20 osób – został wypełniony. To zaś oznacza, że kolejny rocznik studiów można bez przeszkód uruchomić, o ile zachowamy lub też zwiększymy tę liczbę kandydatów. Rezultaty zapisów można śledzić tutaj: https://rekrutacja.uni.lodz.pl/statystyki.php?op&studia_filtr=okcydentalistyka. WSZYSTKICH zainteresowanych praktykowaniem humanistyki, żywą kooperacją z instytucjami kultury, współpracą w organizowaniu życia kulturalnego, pogłębieniem wiedzy o cywilizacji, która kształtuje jakość naszego życia ZAPRASZAMY NA OKCYDENTALISTYKĘ.

Wkrótce komentarze do zajęć, które odbywały się w minionym roku akademickim na http://okcydentalistyka.wordpress.com/ Zapraszamy do śledzenia wakacyjnych ofert kulturalnych i społecznych naszych Partnerów http://okcydentalistyka.uni.lodz.pl/#/prog_k oraz realizowanych wspólnie z nimi przedsięwzięć. W najbliższych miesiącach: http://aec.uni.lodz.pl/

Moduły do wyboru na rok ak. 2014/15

Szanowni Państwo,

rozplanowanie modułów i listy studentów podamy wkrótce, po ustaleniu liczby studentów obu roczników. W WYNIKU ZAPISÓW STUDENTÓW zostaną uruchomione następujące moduły:

SEMESTR ZIMOWY: Niemcy dawniej i dziś; Kultura materialna i gospodarcza Europy; Cywilizacje niezachodnie – OBOWIĄZKOWY DLA II ROKU

SEMESTR LETNI: Europejska cywilizacja miast; Zachód – Wschód. Spotkania cywilizacji; Dzieje i kultura Polski – OBOWIĄZKOWY DLA III ROKU

ZAPISY NA ZAJĘCIA DO WYBORU w roku ak. 2014-15

 OFERTA ZAJĘĆ (pobierz) DO MODUŁÓW WYBIERALNYCH na rok akademicki 2014-15 – pobierz KARTĘ WYBORU ZAJĘĆ

Studenci obecnego I roku wybierają 3 moduły (czwarty moduł – Cywilizacje niezachodnie – jest obowiązkowy i realizuje specyficzne efekty kształcenia, toteż nie został ujęty w niniejszej karcie wyboru.

Studenci obecnego II roku wybierają 1 moduł (drugi moduł – Dzieje i kultura Polski – jest obowiązkowy i realizuje specyficzne efekty kształcenia, toteż nie został ujęty w niniejszej karcie wyboru, trzeci i czwarty – to moduły licencjackie, obowiązkowe)

Proszę złożyć kartę zapisu w sekretariacie do 4 czerwca 2014r.

XIV Festiwal NSiT – zebranie podsumowujące 15.04, 16.30

Szanowni Państwo,

w imieniu Dyrektora IF prof. UŁ dra hab. Marka Genslera serdecznie zapraszam na spotkanie dotyczące sprawozdania z udziału IF w Festiwalu oraz najbliższych planów związanych z promocją. Zaproszenie kierujemy do: Pełnomocnika Dyrektora IF ds. Promocji oraz Koordynatora tegorocznego Festiwalu, Opiekunów i Przewodniczących Kół Naukowych działających przy IF.

Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Partnerzy

Metody kształcenia na okcydentalistyce zorientowane są na bieżące i systematyczne praktykowanie wiedzy z zakresu humanistyki. Polega ono między innymi  na:

 - odbywaniu części zajęć w muzeach, galeriach i innych instytucjach przestrzeni publicznej oraz w otwartej przestrzeni miejskiej

- tworzeniu projektów (na przykład: wystaw, wycieczek, debat, dyskusji, gier miejskich)

- wszechstronnej analizie zarówno historycznych, jak i bieżących zjawisk kultury i życia społecznego.

 W realizacji takich metod kształcenia wspierają nas partnerzy:

Muzeum Sztuki   Łódź Kreuje

Drodzy Kandydaci,

 

 • Pełen opis zasad kwalifikacji dla wszystkich kandydatów znajduje się tutaj
 • Wydarzenia z udziałem studentów I i II roku okcydentalistyki, które miały miejsce w r. ak. 2012/13 i 2013/14 można prześledzić na fanpage’u:  
 • Więcej szczegółów dotyczących wizji kierunku, sposobów jej realizacji zamieszczamy na blogu: 
 • Pytania prosimy kierować na adres: okcydentalistyka@gmail.com

Zapraszamy!


Studenci

KOŁO NAUKOWE OKCYDENTALISTÓW

BIEŻĄCE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU I PLANÓW STUDIÓW

plan 2013 -2014, rok I, semestr II

plan 2013 -2014, rok II, semestr II

KOMENTARZ DO SIATEK ZAJĘĆ STUDIÓW LICENCJACKICH zawierający: ogólną charakterystykę modułu (podstawowej jednostki programu), objaśnienie struktury programu, charakterystykę poszczególnych modułów i wszystkich przedmiotów oraz zasady punktacji ECTS.

DOKUMENTY I INSTRUKCJE DLA STUDENTÓW:

Regulamin Studiów UŁ obowiązujący od 1.10.2012.

DOKUMENTACJA i EWALUACJA PROJEKTU – wzór dla studenta

Kryteria oceny przedmiotu projektowego

Kryteria oceny pracy dyplomowej – formularz z instrukcją

Jak napisać pracę akademicką? Jak ją skonstruować? Czym są przypisy i bibliografia? Jak poprawnie cytować? Zobacz: zasady pisania pracy akademickiej.

Pracownicy

KONTAKT: okcydentalistyka@gmail.com

WSPÓŁTWÓRCY PROGRAMU STUDIÓW I KIERUNKU OKCYDENTALISTYKA:

prof. nadzw. UŁ dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski - kierownik Katedry Etyki w Instytucie Filozofii UŁ, Pełnomocnik Dziekana WF-H UŁ ds. Studiów Okcydentalistyki Stypendysta Fundacji A. von Humboldta w Philosophisches Seminar Uniwersytetu Bońskiego oraz Visiting Fellow w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. Główne obszary zainteresowań: teoria krytyczna (zwłaszcza myśl J. Habermasa), etyka, filozofia praktyczna I. Kanta, filozofia społeczna, filozofia polityczna, bioetyka.

dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk – dr filozofii (specjalność: estetyka), mgr historii sztuki, z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii UŁ.  WIĘCEJ

dr Krzysztof Kędziora - adiunkt w Katedrze Etyki UŁ, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (specjalność: etyka). WIĘCEJ

WSPÓŁPRACOWNICY, wykładowcy prowadzący zajęcia na I i II roku:

prof. UŁ dr hab. Marek Adamczewski, dr Artur Banaszkiewicz, mgr Marcin Maria Bogusławski, mgr Anna Brzezińska, dr Janusz Ciuciura, prof. zw. dr hab. Marek Dziekan, prof. UŁ dr hab. Marek Gensler, dr Agnieszka Gralińska-Toborek, dr hab. Piotr Gryglewski, dr Marzena Iwańska, dr Dariusz Jeziorny, dr Damian Kasprzyk, dr Jolanta Kolbuszewska, mgr Andrzej Kompa, prof. UŁ dr hab. Krzysztof Lesiakowski, dr Joanna Miksa, dr Noemi Modnicka, dr Tomasz Sieczkowski, prof. dr hab. Rafał Stobiecki, dr Krzysztof Woźniak, dr Ewa Kubiak, prof. UŁ dr hab. Krzysztof Matuszewski, dr Agnieszka Rejniak-Majewska, dr Michał Zawidzki

WWW: design – Mateusz Niewiadomski, red. – WK-J, KK

Nawigując możesz używać strzałek.