Twoja przeglądarka nie obsługuje w pełni formatu tej strony. Wyświetlana jest w tej chwili uproszczona wersja.

Dla najlepszych rezultatów przeglądania skorzystaj z przeglądarki Chrome, Safari lub Firefox

Opis kierunku, główne dokumenty

Nowa jakość humanistyki:

 • połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką: trzon programu to zajęcia typu warsztatowego i projektowego realizowane we współpracy z instytucjami kultury
 • interdyscyplinarne kształcenie w trakcie całych studiów w trójdzielnych modułach filozofia-historia-kultura
 • oryginalna propozycja uporządkowania wiedzy o świecie: Cywilizacja Zachodu – jej osiągnięcia, krytyka i konfrontacja z innymi kulturami
 • bogaty zestaw przedmiotów kształcących umiejętności analizy wszelkich jej przejawów: źródeł historycznych, tekstów filozoficznych, dzieł sztuki, obyczajów, rytuałów, zabaw, kultury popularnej, performansów kulturowych i zjawisk społecznych

Różnice w stosunku do innych kierunków:

 • Okcydentalistyka – odmiennie niż tradycyjne dyscypliny humanistyczne – ma interdyscyplinarny charakter, łączący ze sobą podejście różnych dyskursów humanistycznych. WIĘCEJ…

Sylwetka absolwenta:

 • Student okcydentalistyki wdrażany jest od samego początku do pracy zespołowej (poprzez udział w realizacji projektów, warsztatach, dyskusjach), rozwija kulturę logiczną, umiejętność prowadzenia merytorycznych sporów oraz umiejętność analizy wszelkich przejawów kultury.
 • Okcydentalistyka wzbudza zainteresowanie otaczającą rzeczywistością, propaguje pluralizm i otwartość, krytyczny namysł, metodyczność i odpowiedzialność. WIĘCEJ…

 Dokumenty:

Aktualności

Godziny wolne od zajęć – Dzień Edukacji Narodowej

INFORMUJEMY, że decyzją Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, prof. dra hab. Zbigniewa Anusika, w dniu 14 października 2014 roku w związku z Dniem Edukacji Narodowej zostały ustalone godziny dziekańskie od 8.00 do 14.00
na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów. Jednocześnie Dziekan zaprasza pracowników i studentów Wydziału na uroczyste posiedzenie Senatu w dniu 14.10.2014 roku o godz.10.00 w auli im. prof. W. Szuberta ul. Lindleya 5.

Dziady Staropoleskie

Zapraszamy do udziału w Dziadach Staropoleskich

Można – wspierając tę inicjatywę – zrealizować praktyki studenckie. Zgłosić się należy od zaraz! Do zadań należą m. in.: rozmowy i spotkania z mieszkańcami Starego Polesia, propagowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, rekrutowanie uczestników do konkretnych wydarzeń, wykonywanie fotorelacji, pomoc w prowadzeniu warsztatów (plastycznych, literacko-plastycznych, audio-spacerowych) adresowanych do różnych grup wiekowych, pomoc w realizacji zadań (zakupy, transport, sprawozdania, wystawy itp.).
Projekt Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Grant na lepszy start współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Wniosek złożyła grupa nieformalna/samopomocowa za pośrednictwem organizacji pozarządowej.
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani (partner / interesariusz zewnętrzny IF)
Nazwa grupy nieformalnej/samopomocowej: Współ-dzielnia Staropoleska.
Kontakt: mnowakowska@opus.org.pl

INAUGURACJA i PLAN dla I roku okcydentalistyki

Z przyjemnością informujemy, że zajęcia dla I roku okcydentalistyki rozpoczynają się już w najbliższy poniedziałek (13.10.2014). Program studiów jest interdyscyplinarny, toteż część zajęć będą mieli Państwo ze studentami innych kierunków naszego Wydziału w różnych budynkach. Wszystkie jednak znajdują się w bliskim sąsiedztwie. Szczegółowy rozkład zajęć znajdą Państwo w załączniku. Plan ten ulegnie nieznacznym modyfikacjom z powodu trwającej jeszcze rekrutacji (która wpływa m. in. na liczebność grup studenckich). Wszyscy wykładowcy są poinformowani o Państwa uczestnictwie w prowadzonych przez nich zajęciach. Wszelkie pytania lub wątpliwości proszę kierować do opiekuna roku – dra Krzysztofa Kędziory na adres kedziora@filozof.uni.lodz.pl

Oficjalna inauguracja roku akademickiego na kierunku okcydentalistyka odbędzie się w środę, 15.10.2014 r. w Auli Instytutu Filozofii, ul. Kopcińskiego 16/18, o godz. 10.30.

Prosimy także o kontakt z Dziekanatem Wydziału Filozoficzno-Historycznego w celu dopełnienia takich formalności, jak podpisanie umowy itp. Osobą odpowiedzialną za okcydentalistykę jest p. mgr Agnieszka Bartczak (agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl, tel. 42 635 61 09). Godziny przyjęć: WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

OKCYDENTALISTYKA plan 2014-2015 rok I semestr I

Startujemy z I rokiem!!!

Szanowni Państwo,

dziś zapadła decyzja o uruchomieniu studiów na I roku okcydentalistyki.

Serdecznie witamy  Wszystkich, którym program naszych studiów wydał się interesującą ofertą edukacyjną. Rok I studiował będzie według założeń tzw. nowego kalkulatora punktów ECTS, co oznacza, że siatka godzin jest nieco inna, niż dla roku II i III. Zmienia się nazewnictwo niektórych przedmiotów, ich kolejność w poszczególnych semestrach oraz punktacja ECTS. Zob: OKCYDENTALISTYKA, SIATKA WG NOWEGO KALKULATORA, OBOWIĄZUJE OD R.AK. 2014-15.

Obowiązujący plan przekażemy wkrótce, musimy go dostosować do liczby przyjętych studentów, inauguracja roku akademickiego planowana jest po upływie obecnego terminu rekrutacji, a więc najprawdopodobniej 16. października.

Plany na r. ak. 2014/15

OKCYDENTALISTYKA, plan 2014-2015, rok III, semestr I

OKCYDENTALISTYKA, plan 20134-2015, rok II, semestr I

OKCYDENTALISTYKA, plan 2014 -2015, rok I, semestr I (obowiązujący plan przekażemy wkrótce, musimy go dostosować do liczby przyjętych studentów, inauguracja roku akademickiego planowana jest po upływie terminu rekrutacji, a więc najprawdopodobniej 16. października).

Partnerzy

Metody kształcenia na okcydentalistyce zorientowane są na bieżące i systematyczne praktykowanie wiedzy z zakresu humanistyki. Polega ono między innymi  na:

 – odbywaniu części zajęć w muzeach, galeriach i innych instytucjach przestrzeni publicznej oraz w otwartej przestrzeni miejskiej

- tworzeniu projektów (na przykład: wystaw, wycieczek, debat, dyskusji, gier miejskich)

- wszechstronnej analizie zarówno historycznych, jak i bieżących zjawisk kultury i życia społecznego.

 W realizacji takich metod kształcenia wspierają nas partnerzy:

Muzeum Sztuki   Łódź Kreuje

Drodzy Kandydaci,

 

 • Pełen opis zasad kwalifikacji dla wszystkich kandydatów znajduje się tutaj
 • Wydarzenia z udziałem studentów I i II roku okcydentalistyki, które miały miejsce w r. ak. 2012/13 i 2013/14 można prześledzić na fanpage’u:  
 • Więcej szczegółów dotyczących wizji kierunku, sposobów jej realizacji zamieszczamy na blogu: 
 • Pytania prosimy kierować na adres: okcydentalistyka@gmail.com

Zapraszamy!


Studenci

KOŁO NAUKOWE FILOZOFÓW I OKCYDENTALISTÓW IDEA (OD 2015)

KOŁO NAUKOWE OKCYDENTALISTÓW (2011-2014)

* * * * * * *

BIEŻĄCE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU I PLANÓW STUDIÓW

OKCYDENTALISTYKA-plan-2014-2015-rok-III-semestr-IIA

OKCYDENTALISTYKA plan 2014-2015 rok II semestr II

KOMENTARZ DO SIATEK ZAJĘĆ STUDIÓW LICENCJACKICH dla studentów II i III roku  zawierający: ogólną charakterystykę modułu (podstawowej jednostki programu), objaśnienie struktury programu, charakterystykę poszczególnych modułów i wszystkich przedmiotów oraz zasady punktacji ECTS.

KOMENTARZ DO SIATEK ZAJĘĆ STUDIÓW LICENCJACKICH dla studentów I roku (zmiany wprowadzone w związku z tzw. nowym kalkulatorem punktów ECTS)

* * * * * * *

DOKUMENTY I INSTRUKCJE DLA STUDENTÓW:

Regulamin Studiów UŁ obowiązujący od 1.10.2012.

DOKUMENTACJA i EWALUACJA PROJEKTU – wzór dla studentów II i III roku

DOKUMENTACJA-i-EWALUACJA-PROJEKTU-2014-15 – wzór dla studenta I roku

Kryteria oceny przedmiotu projektowego

Kryteria oceny pracy dyplomowej – formularz z instrukcją

Jak napisać pracę akademicką? Jak ją skonstruować? Czym są przypisy i bibliografia? Jak poprawnie cytować? Zobacz: zasady pisania pracy akademickiej.

Pracownicy

KONTAKT:

OPIEKUN ROKU I: dr KRZYSZTOF KĘDZIORA – okcydentalistyka@gmail.com

SEKRETARIAT: mgr WIESŁAWA PIERŚCIŃSKA – filozofia@filozof.uni.lodz.pl

DZIEKANAT: mgr AGNIESZKA BARTCZAK – agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

 * * * * * * *

WSPÓŁTWÓRCY PROGRAMU STUDIÓW I KIERUNKU OKCYDENTALISTYKA:

prof. nadzw. UŁ dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, Koordynator Studiów Okcydentalistyki - kierownik Katedry Etyki w Instytucie Filozofii UŁ. Stypendysta Fundacji A. von Humboldta w Philosophisches Seminar Uniwersytetu Bońskiego oraz Visiting Fellow w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. Główne obszary zainteresowań: teoria krytyczna (zwłaszcza myśl J. Habermasa), etyka, filozofia praktyczna I. Kanta, filozofia społeczna, filozofia polityczna, bioetyka.

dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk – dr filozofii (specjalność: estetyka), mgr historii sztuki, z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii UŁ.  WIĘCEJ

dr Krzysztof Kędziora - adiunkt w Katedrze Etyki UŁ, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (specjalność: etyka). WIĘCEJ

* * * * * * *

WSPÓŁPRACOWNICY, wykładowcy prowadzący zajęcia na I, II i III roku:

prof. UŁ dr hab. Marek Adamczewski, dr Artur Banaszkiewicz, mgr Marcin Maria Bogusławski, mgr Anna Brzezińska, dr Janusz Ciuciura, prof. zw. dr hab. Marek Dziekan, dr Paweł Filipczak, prof. UŁ dr hab. Marek Gensler, dr Agnieszka Gralińska-Toborek, dr hab. Piotr Gryglewski, dr Marzena Iwańska, dr Dariusz Jeziorny, dr Małgorzata Karkocha, dr Damian Kasprzyk, dr Jolanta Kolbuszewska, mgr Andrzej Kompa, prof. UŁ dr hab. Krzysztof Lesiakowski, dr Kirył Marinow, prof. UŁ dr hab. Grzegorz Markiewicz, dr Joanna Miksa, dr Noemi Modnicka, dr Tomasz Sieczkowski, prof. dr hab. Rafał Stobiecki, dr Krzysztof Woźniak, dr Ewa Kubiak, prof. UŁ dr hab. Krzysztof Matuszewski, dr Agnieszka Rejniak-Majewska, prof. UŁ dr hab. Teresa Wolińska, dr Michał Zawidzki

* * * * * * *

WWW: design – Mateusz Niewiadomski, red. – WK-J, KK

Nawigując możesz używać strzałek.