Twoja przeglądarka nie obsługuje w pełni formatu tej strony. Wyświetlana jest w tej chwili uproszczona wersja.

Dla najlepszych rezultatów przeglądania skorzystaj z przeglądarki Chrome, Safari lub Firefox

Opis kierunku, główne dokumenty

Nowa jakość humanistyki:

 • połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką: trzon programu to zajęcia typu warsztatowego i projektowego realizowane we współpracy z instytucjami kultury
 • interdyscyplinarne kształcenie w  trójdzielnych modułach filozofia-historia-kultura
 • oryginalna propozycja uporządkowania wiedzy o świecie: Cywilizacja Zachodu – jej osiągnięcia, krytyka i konfrontacja z innymi kulturami
 • bogaty zestaw przedmiotów kształcących umiejętności analizy wszelkich przejawów kultury: źródeł historycznych, tekstów filozoficznych, dzieł sztuki, obyczajów, rytuałów, zabaw, kultury popularnej, performansów kulturowych i zjawisk społecznych

Różnice w stosunku do innych kierunków:

 • Okcydentalistyka – odmiennie niż tradycyjne dyscypliny humanistyczne – ma interdyscyplinarny charakter, łączący ze sobą podejście różnych dyskursów humanistycznych. WIĘCEJ…

Sylwetka absolwenta:

 • Student okcydentalistyki wdrażany jest od samego początku do pracy zespołowej (poprzez udział w realizacji projektów, warsztatach, dyskusjach), rozwija kulturę logiczną, umiejętność prowadzenia merytorycznych sporów oraz umiejętność analizy wszelkich przejawów kultury.
 • Okcydentalistyka wzbudza zainteresowanie otaczającą rzeczywistością, propaguje pluralizm i otwartość, krytyczny namysł, metodyczność i odpowiedzialność. WIĘCEJ…

 Dokumenty:

Aktualności

BIEŻĄCE INFORMACJE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Szanowni Państwo, w związku z tym, że liczba kandydatów, którzy zechcieli złożyć dokumenty jest znacznie mniejsza, niż osób zakwalifikowanych, otwarcie kierunku zostało zawieszone. Informacji szczegółowych udziela Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna: dr Michał Zawidzki – zawidzki@filozof.uni.lodz.pl; dr Kirił Marinow – cyrillus.m@wp.pl; tel. 42 665 54 11.

Partnerzy

Metody kształcenia na okcydentalistyce zorientowane są na bieżące i systematyczne praktykowanie wiedzy z zakresu humanistyki. Polega ono między innymi  na:

 – odbywaniu części zajęć w muzeach, galeriach i innych instytucjach przestrzeni publicznej oraz w otwartej przestrzeni miejskiej

– tworzeniu projektów (na przykład: wystaw, wycieczek, debat, dyskusji, gier miejskich)

– wszechstronnej analizie zarówno historycznych, jak i bieżących zjawisk kultury i życia społecznego.

 W realizacji takich metod kształcenia wspierają nas partnerzy:

Muzeum Sztuki   Łódź Kreuje

Drodzy Kandydaci,

 

 • Pełen opis zasad kwalifikacji dla wszystkich kandydatów znajduje się tutaj
 • Wydarzenia z udziałem studentów I i II roku okcydentalistyki, które miały miejsce w r. ak. 2012/13 i 2013/14 można prześledzić na fanpage’u:  
 • Więcej szczegółów dotyczących wizji kierunku, sposobów jej realizacji zamieszczamy na blogu: 
 • Pytania prosimy kierować na adres SEKRETARIATU INSTYTUTU FILOZOFII: filozofia@filozof.uni.lodz.pl

Zapraszamy!


STREFA STUDENTA

KOŁO NAUKOWE FILOZOFÓW I OKCYDENTALISTÓW IDEA (OD 2015)

KOŁO NAUKOWE OKCYDENTALISTÓW (2011-2014)

* * * * * * *

BIEŻĄCE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU I PLANÓW STUDIÓW: 

OKCYDENTALISTYKA-plan-2015-2016-rok-III-semestr-II (letni)

OKCYDENTALISTYKA-plan-2015-2016-rok-III-semestr-I (zimowy)

Aktualna siatka godzin wg tzw. nowego kalkulatora punków ECTS (obowiązuje od r.ak. 2014/2015). KOMENTARZ DO SIATKI ZAJĘĆ 2015-16 (ze zmianami wprowadzonymi w związku z tzw. nowym kalkulatorem punktów ECTS, obecnie obowiązuje r. I i II)

Pierwotna siatka godzin: roczna, semestralna, moduły wybieralne (obowiązuje tylko obecny III rok). KOMENTARZ DO SIATKI ZAJĘĆ dla studentów III roku  zawiera: ogólną charakterystykę programu, objaśnienie jego struktury i wszystkich przedmiotów oraz zasady punktacji ECTS.

 * * * * * * *

DOKUMENTY I INSTRUKCJE DLA STUDENTÓW:

Regulamin Studiów UŁ obowiązujący od 1.10.2012.

REGULAMIN modułu z seminarium licencjackim

DOKUMENTACJA i EWALUACJA PROJEKTU 2015-16 – wzór dla studentów

Kryteria oceny przedmiotu projektowego

Kryteria oceny pracy dyplomowej – formularz z instrukcją

Jak napisać pracę akademicką? Jak ją skonstruować? Czym są przypisy i bibliografia? Jak poprawnie cytować? Zobacz: zasady pisania pracy akademickiej.

Pracownicy

KONTAKT:

OPIEKUN ROKU I: dr KRZYSZTOF KĘDZIORA – okcydentalistyka@gmail.com

SEKRETARIAT: mgr WIESŁAWA PIERŚCIŃSKA – filozofia@filozof.uni.lodz.pl

DZIEKANAT: mgr AGNIESZKA BARTCZAK – agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

 * * * * * * *

WSPÓŁTWÓRCY PROGRAMU STUDIÓW I KIERUNKU OKCYDENTALISTYKA:

prof. nadzw. UŁ dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, Koordynator Studiów Okcydentalistyki kierownik Katedry Etyki w Instytucie Filozofii UŁ. Stypendysta Fundacji A. von Humboldta w Philosophisches Seminar Uniwersytetu Bońskiego oraz Visiting Fellow w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. Główne obszary zainteresowań: teoria krytyczna (zwłaszcza myśl J. Habermasa), etyka, filozofia praktyczna I. Kanta, filozofia społeczna, filozofia polityczna, bioetyka.

dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk – dr filozofii (specjalność: estetyka), mgr historii sztuki, z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii UŁ.  WIĘCEJ

dr Krzysztof Kędziora – adiunkt w Katedrze Etyki UŁ, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (specjalność: etyka). WIĘCEJ

* * * * * * *

WSPÓŁPRACOWNICY, wykładowcy prowadzący zajęcia na I, II i III roku:

prof. UŁ dr hab. Marek Adamczewski, dr Artur Banaszkiewicz, mgr Marcin Maria Bogusławski, mgr Anna Brzezińska, dr Janusz Ciuciura, prof. zw. dr hab. Marek Dziekan, dr Paweł Filipczak, prof. UŁ dr hab. Marek Gensler, dr Agnieszka Gralińska-Toborek, dr hab. Piotr Gryglewski, dr Marzena Iwańska, dr Dariusz Jeziorny, dr Małgorzata Karkocha, dr Damian Kasprzyk, dr Jolanta Kolbuszewska, mgr Andrzej Kompa, prof. UŁ dr hab. Krzysztof Lesiakowski, dr Kirył Marinow, prof. UŁ dr hab. Grzegorz Markiewicz, dr Joanna Miksa, dr Noemi Modnicka, dr Tomasz Sieczkowski, prof. dr hab. Rafał Stobiecki, dr Krzysztof Woźniak, dr Ewa Kubiak, prof. UŁ dr hab. Krzysztof Matuszewski, dr Agnieszka Rejniak-Majewska, prof. UŁ dr hab. Teresa Wolińska, dr Michał Zawidzki

* * * * * * *

WWW: design – Mateusz Niewiadomski, red. – WK-J, KK

Nawigując możesz używać strzałek.